سال 1398، سال رونق تولید

نیروگاه های برق آبی نمارستاق

تولید انرژی برق آبی به میزان 72 گیگاوات ساعت در سال
  • معرفی طرح
 

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :