سال 1398، سال رونق تولید

آگهی ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه برق آبی کوچک سد مخزنی گلپایگان

آگهی ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه برق آبی کوچک سد مخزنی گلپایگان

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، براساس ماده 61 قانون الگوی اصلاح مصرف انرژی و آیین نامه اجرای آن ، نسبت به ارزیابی کیفی و انتخاب اشخاص حقوقی غیر دولتی واجد شرایط جهت اجرای پروژه برق آبی کوچک گلپایگان مطابق مشخصات ذیل به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در چهارچوب موافقتنامه مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک آقای علیزاده
27822903
تهران- بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، شماره 3- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ طبقه 9

    آدرس تماس

  • آدرس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :