سال 1398، سال رونق تولید
نوع : مناقصه یك مرحله‌ای
موضوع : آگهی ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه برق آبی کوچک سد مخزنی گلپایگان

شرح آگهی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، براساس ماده 61 قانون الگوی اصلاح مصرف انرژی و آیین نامه اجرای آن ، نسبت به ارزیابی کیفی و انتخاب اشخاص حقوقی غیر دولتی واجد شرایط جهت اجرای پروژه برق آبی کوچک گلپایگان مطابق مشخصات ذیل به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در چهارچوب موافقتنامه مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچک آقای علیزاده
27822903
تهران- بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، شماره 3- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ طبقه 9        |     1051 |
 

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :